Atención al Futuro Estudiante 96 115 23 32  /  667 50 46 62

Secretaría Académica 96 122 03 87

Recepción Universitaria 96 122 03 80

Ver más

Direcció de Centres Educatius Innovadors Akoe – Florida Universitària

Títol propi de Florida Universitària

Conocer más

Impartit amb:

Impartit amb:

La formació necessària per a dirigir un centre educatiu del segle XXI
En col·laboració amb:


Solicitud de Información

Modalidad

Créditos

60 ECTS

Inicio

Octubre

Duración

10 mesos

Horario

Dimarts de 16.00 a 20.00h.

Plazas

20

Presentació

Aquest Màster té l’objectiu de formar a professionals de la gestió de centres amb una perspectiva pedagògica basada en la innovació.  

Format semi-presencial: amb sessions presencials (1 per setmana) i sessions asíncrones on-line durant 10 mesos.  Et formaràs en els coneixements i competències requerides per a poder dur endavant un projecte de direcció de centre des del coneixement aplicat a partir del funcionament reconegut dels centres Akoe amb més de 50 anys d’experiència.

Aquest és un títol propi de Florida Universitària que naix per a donar resposta a la necessitat de formació que tenen els i les professionals de la docència que volen participar de la gestió eficient dels centres educatius.

El Màster de Formació Permanent en Direcció de Centres Educatius Innovadors Akoe – Florida Universitària et guiarà per dissenyar el teu propi projecte de direcció de centre adaptat a la realitat del teu context professional.

Raons per cursar-lo

 • Si eres professional de l’educació  i tens ganes d’implicar-te i assumir responsabilitats directives al teu centre aquesta és la formació que et facilitarà donar aquest pas.
 • Si ja formes part d’un equip directiu i vols ampliar els teus coneixements i veure les estratègies de gestió que posen en pràctica els diferents centres Akoe aquesta és la teua formació.
 • Si vols renovar el projecte pedagògic i de direcció del teu centre amb una proposta nova i basada en l’experiència de centres reconeguts i amb més de 50 anys d’experiència.
 • Rebràs formació basada en els pilars de la gestió innovadora de centres educatius impartida per professionals
 • Podràs elaborar el teu projecte de direcció de centre com a treball final de Màster
 • Coneixeràs in-situ les formes de gestió dels centres Akoe amb tres estades realitzades a 3 centres diferents i adreçades a cadascun dels tres mòduls del màster.

Eixides professionals

Podràs exercir la professió des dels següents rols:

 • Director/a de Centres
 • Cap d’Estudis
 • Coordinador/a de Cicle
 • Cap de Departament
 • Responsable d’Innovació al Centre

Programa

El Màster està estructurat en 3 mòduls que es configuren conforme el procés següent:

INICI
INVESTIGACIÓ
APLICACIÓ
CONTRAST
Obertura magistral del mòdul
Mòdul teòric
Mòdul Aplicació Pràctica
Estades a centres

Presencial – Obert

On-line
Presencial-Tancat
Estades presencials de 5 dies de durada
Ponent expert-a en un dels aspectes a treballar al mòdul
On-line asíncron basat en lectures, investigacions i activitats.
L’equip docent mostrarà exemples reals vinculats al mòdul teòric i es realitzaran activitats: individuals i cooperatives
L’alumnat visitarà centres per a una estada curta organitzada per a veure l’aplicació real a un centre de les formes de gestió vinculades al mòdul

Mòduls del programa:

Lideratge i Acció directiva
 • Dimensió social i ideològica de la política educativa
 • El treball directiu, rols, funcions i estils. Lideratge distribuït i lideratge sostenible
 • Gestió de recursos humans
 • Comunicació interna. Estratègies d’intervenció en conflictes organitzacionals
Organització i Gestió de Centres Educatius
 • Estudi de les organitzacions educatives: objectius, recursos, estructura, sistemes de treball, cultura i entorn
 • Directrius institucionals: del Projecte Educatiu de Centre als plans específics de millora
 • El Projecte de Direcció: justificació, contingut i processos d’elaboració
 • Famílies: implicació i relació amb les famílies del centre
Gestió Administrativa i Econòmica
 • Legislació Institucions educatives. Gestió sostenible d’institucions educatives
 • Imatge institucional i promoció externa (màrqueting)
Models Qualitat i processos de gestió educativa
 • Gestió de la qualitat
 • Plans de millora del centre educatiu
 • Escola inclusiva: perspectives organitzatives
Organització i gestió de Gestió acadèmica i coordinació d’equips de treball
 • La coordinació acadèmica. Equips docents, de cicle i departaments didàctics: estructura, funcions i metodologia de treball
 • Organització del temps escolar i sistemes d’agrupament de l’alumnat
 • Gestió curricular en Infantil i Primària: anàlisi d’experiències
 • Comunicació interna. Estratègies d’intervenció en conflictes organitzacionals.
 • Gestió curricular en Secundària: anàlisi d’experiències
 • Treball en equip i co-docència
 • Plans de formació: formació tutorial i docent
Avaluació institucional i desenvolupament organitzatiu
 • Avaluació institucional: finalitat, enfocaments, models i mètodes
 • Relacions entre els centres escolars i l’Administració Educativa
 • Inspecció educativa
Lideratge de la Innovació Educativa
 • El Canvi i la Innovació. Vinculació amb l’Entorn
 • Gestió per a la Innovació
 • Innovació curricular i noves metodologies
Mirada Internacional
 • Sistemes educatius europeus
 • Tendències internacionals en educació
 • Gestió de projectes Europeus
TIC I INFORMATITZACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS
 • Tecnologies aplicades a la gestió de grups
Connexió amb la recerca en l’àmbit de la gestió de centres educatius
 • Investigació Educativa
 • Educació basada en evidències
Disseny projecte de direcció

Disseny i elaboració d’un Projecte de Direcció: justificació, contingut i processos d’elaboració aplicat un centre real (en cas de professionals en actiu serà al centre de treball) El bloc teòric del Màster dotarà de les referències bibliogràfiques i lectures referencials que siguen d’utilitat per a l’estudi de l’estat de la qüestió requerit al Treball Final de Màster.

Estades a Centres

ESTADA MÒDUL 1: GESTIÓ EXECUTIVA (Del 11 al 15 desembre 2023)

Centres Educatius: Florida-Xúquer / Carolines / Comenius

ESTADA MÒDUL 2: GESTIÓ PEDAGÒGICA  (Del 4 al 8 Març  2024)

Centres Educatius: Comarcal / Sorolla / El Drac

ESTADA MÒDUL 3: INNOVACIÓ  (Del 6 al 10 Maig   2024)

Centres Educatius: Masia / Gavina / Escuela2

Links a les webs dels centres a www.akoe.coop

Metodologia

El nostre model educatiu es basa en el Cooplearning, una metodologia que forma professionals versàtils, innovadors i competents capaços d’adaptar-se a un entorn professional en constant canvi.

Inspirat per la nostra essència cooperativa, el nostre alumnat desenvolupa habilitats professionals en un model d’aprenentatge útil, pràctic i basat en l’acompanyament.

Les sessions comptaran amb professionals en actiu que no sols et formaran en els aspectes més rellevants, sinó que aportaran la seua experiència adaptant els conceptes explicats a un entorn real. 

Gràcies a les sessions de Masterclass coneixeràs les millors pràctiques i podràs intercanviar idees i experiències amb professionals del sector, fet que t’ajudarà a conèixer diferents realitats i incrementar les possibilitats de desenvolupament professional, ja que et proporcionarà una oportunitat excepcional per a desenvolupar el teu networking a nivell professional.

Format semi-presencial, amb sessions presencials (1 per setmana) i sessions asíncrones on-line durant 10 mesos. 

Professorat

Normativa Postgrados Florida Universitària

Florida Universitària desarrolla programas de formación permanente según el RD 822/2021. Dicha formación se plasma en una variada oferta de títulos propios de Estudios Superiores.

Admissió i Ajudes

Requisits d’accés

Per a cursar aquest Màster és requisit indispensable estar en possessió d’un títol de Grau en Educació o Pedagogia i/o Màster Universitari en Professorat de Secundària

A més a més, tindran preferència les persones que demostren:

 • Experiència de 5 anys en l’àmbit de l’educació: Professorat o PAS
 • Ser o haver sigut membre de l’equip directiu d’un centre educatiu
 • Ser o haver sigut Cap de Departament d’un centre educatiu
 • Ser o haver sigut responsable Innovació o Formació d’un centre educatiu

Procés d’admissió

1

Sol·licitud d’admisió

2

Entrevista d’admisió

3

Matrícula

Si t’interessa cursar aquest Programa has de realitzar la sol·licitud d’admissió. En ella et sol·licitarem algunes dades que són necessaris per a conèixer el teu perfil i preparar l’entrevista amb la direcció del Programa.

L’objectiu de l’entrevista d’admissió és conèixer el teu perfil i contrastar l’adequació d’aquest Programa amb els teus interessos professionals. L’entrevista tindrà lloc amb la direcció del Programa i podràs participar en ella sense adquirir cap compromís.

Una vegada tingues clar el teu interès pel Programa i sigues admès/a, començarem el procés de matrícula. T’indicarem els passos a seguir i la documentació a aportar i podràs gestionar-ho tot en línia.

Para más información sobre este proceso debes dirigirte al departamento de admisiones de Florida Universitària a través del teléfono: 961 152 332 o contactar con nosotros mediante Whatsapp 667 504 662 o por correo electrónico a: info.postgrado@florida-uni.es

Si t’interessa cursar aquest Programa has de realitzar la sol·licitud d’admissió. En ella et sol·licitarem algunes dades que són necessaris per a conèixer el teu perfil i preparar l’entrevista amb la direcció del Programa.

L’objectiu de l’entrevista d’admissió és conèixer el teu perfil i contrastar l’adequació d’aquest Programa amb els teus interessos professionals. L’entrevista tindrà lloc amb la direcció del Programa i podràs participar en ella sense adquirir cap compromís.

Una vegada tingues clar el teu interès pel Programa i sigues admès/a, començarem el procés de matrícula. T’indicarem els passos a seguir i la documentació a aportar i podràs gestionar-ho tot en línia.

Per a més informació sobre aquest procés has de dirigir-te al departament d’admissions de Florida Universitària a través del telèfon: 961 152 332 o contactar amb nosaltres mitjançant Whatsapp 667 504 662 o per correu electrònic a: info.postgrado@florida-uni.es

Inicia el teu procés d’admissió

Beques i ajudes a l’estudi

A Florida Universitària ens esforcem per ajustar els nostres preus i fer-los assequibles per al major nombre de persones

Bonificacions FUNDAE per a la formació

Les i els professionals en actiu poden accedir a les bonificacions per a la formació de la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (FUNDAE).

Condicions econòmiques 2023-2024

El cost econòmic del curs són 4.200€, que es fa efectiu a través del pagament de la matrícula per un import de 550€ abans de l’inici del màster, i el pagament de 9 mensualitats de 406€.

Si tens clara la teua meta professional, no deixes que les taxes de matrícula siguen un fre per a la teua carrera. Des de Florida Universitària et donem l’oportunitat de flexibilitzar el pagament dels teus estudis.

Sistema de descomptes

Florida Universitària compta amb una política de descomptes per a antic alumnat, entitats, col·legis professionals i altres col·lectius que es renova anualment.

Per a accedir a aquests descomptes ha d’acreditar-se degudament la pertinença a algun d’aquests col·lectius. El corresponent descompte s’aplicarà a partir del moment en què es presente la documentació acreditativa.

Els descomptes no són acumulables, en cas de tindre dret a més d’un, s’aplicarà el més avantatjós per a el/la estudiant.

Tenen un descompte del 10% en l’import del màster les persones treballadores en qualsevol cooperativa d’AKOE o antic alumnat de Florida Universitària que hagen cursat el Grau en Mestre en Educació i/o el Màster Universitari en Professorat de Secundària

A més, Florida Universitària posa a la disposició de les empreses la possibilitat de desenvolupar acords generals de formació per als seus professionals pel qual es poden beneficiar de bonificacions en els seus diferents programes de formació.

Acords de finançament

Si tens clara la teua meta professional, no deixes que les taxes de matrícula siguen un fre per a la teua carrera. Des de Florida Universitària et donem l’oportunitat de flexibilitzar el pagament dels teus estudis. Consulta’ns i buscarem la millor solució personalitzada.

Florida Universitària manté acords de finançament amb diverses entitats bancàries perquè pugues estudiar el que realment t’abellisca. Aquestes són les ofertes de finançament actives en aquest moment:

Et pot interessar